Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

www.denkapnizo.org
             Ανακοινώσεις
22 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/817-16
Περισσότερα


15 Σεπτεμβρίου 2016
Μεταφορές θέσεων φοίτησης
Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων
Και Σωμάτων Ασφαλείας
Περισσότερα
14 Σεπτεμβρίου 2016
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Χειμερινό 2016
Περισσότερα
29 Αυγούστοιυ 2016
Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμης της Αγωγής & της Εκπαίδευσης ΟΠΑ ακαδ. έτους 2016-17
Περισσότερα
27  Ιουλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Περισσότερα
25  Ιουλίου 2016
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας
άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «DSGE
MODELS REFORMS IN PRODUCT AND LABOUR MARKETS» του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμη
Περισσότερα