Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

www.denkapnizo.org
             Ανακοινώσεις
29 Αυγούστοιυ 2016
Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμης της Αγωγής & της Εκπαίδευσης ΟΠΑ ακαδ. έτους 2016-17
Περισσότερα


27  Ιουλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Περισσότερα
25  Ιουλίου 2016
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας
άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «DSGE
MODELS REFORMS IN PRODUCT AND LABOUR MARKETS» του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμη
Περισσότερα
13  Ιουλίου 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «MACROECONOMIC MODELLING & FORECASTING
»
Περισσότερα
7  Ιουλίου 2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

Περισσότερα
4  Ιουλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980  του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερα