Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

www.denkapnizo.org
             Ανακοινώσεις
24 Οκτωβρίου 2016
Ενημερωτικές Δράσεις ΕΚΤ για τη Διεθνή Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης

Περισσότερα


11 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική.»

Περισσότερα
11 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική»

Περισσότερα
5 Οκτωβρίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου σε φοιτητές του ΟΠΑ

Περισσότερα
5 Οκτωβρίου 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου σε φοιτητές του ΟΠΑ

Περισσότερα
22 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/817-16
Περισσότερα