Επικοινωνία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (M.Sc.) Μερικής Φοίτησης για Στελέχη στα
"Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (με έμφαση στις στρατηγικές αποφάσεις)"


Γραμματεία ΠΜΣ: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διεύθυνση: Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, Αθήνα 11362
Γραφείο: 909 (9ος όροφος)
Γραμματεία: Μηλιώρη Εβελίνα
E-mail: miliori@aueb.gr
Τηλ: 210-8203649
Φαξ: 210-8828992