Πληροφορίες


Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών. Το 1926 μετονομάζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) για να αποκτήσει τη σημερινή του μορφή ως Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1989.

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα στη χώρα μας που, από το 1978 ακόμη, οργανώνει και λειτουργεί συστηματικά μεταπτυχιακές σπουδές (Ειδίκευσης�M.Sc και Διδακτορικό-Ph.D.) στην Οικονομική Επιστήμη, με κεντρικό πάντα άξονα τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις. Με την επί 31 συναπτά έτη παρουσία και προσφορά τους, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συνέβαλαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη εξαιρετικά καταρτισμένων οικονομολόγων, πολλοί από τους οποίους σήμερα είτε δραστηριοποιούνται σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, είτε κατέχουν υψηλόβαθμες και ανώτατες θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.Σήμερα, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει 3 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 1 πλήρους φοίτησης και 2 μερικής φοίτησης (για Στελέχη) ως ακολούθως:

     Πλήρους Φοίτησης
 α) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην Οικονομική Επιστήμη, με τις εξής κατευθύνσεις :
      α1) Οικονομική Θεωρία (από το 1978)
      α2) Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (από το 2000)
Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, και για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους για να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία, οδηγεί σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (PhD) στα Οικονομικά (από το 1978 - σε νέες βάσεις από το 2003).

     Μερικής Φοίτησης
 β) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (M.Sc.) Μερικής Φοίτησης (Part-time) για Στελέχη στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική σε συνεργασία με τo Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ).
 γ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (M.Sc.) Μερικής Φοίτησης (Part-time) για Στελέχη στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις) (από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4) με 2 κατευθύνσεις στα (i) Εφαρμοσμένα Οικονομικά και (ii) Χρηματοοικονομικά.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για την κριτική θεώρηση επιχειρησιακών προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες θεμελιώδεις οικονομικές και ποσοτικές γνώσεις και έννοιες και όλα τα αναλυτικά εργαλεία για να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις του υπάρχοντος και συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού και γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος.


Η βασική ιδέα που διέπει το Πρόγραμμα είναι ότι, σε έναν σύγχρονο οργανισμό (ιδιωτικό ή δημόσιο), η λήψη ορθών στρατηγικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων απαιτεί γνώσεις και δυνατότητα αξιολόγησης των:

  • Διεθνούς και εγχώριου μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος και των αλλαγών που συντελούνται σε αυτά.
  • Κλαδικού περιβάλλοντος και των δυνάμεων πραγματικού και δυνητικού ανταγωνισμού.
  • Ρυθμιστικού περιβάλλοντος που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και στην Ευρώπη, καθώς την αποχώρηση του κράτους από την παραγωγική διαδικασία έχει διαδεχθεί μια σειρά ρυθμιστικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται από διάφορες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, τόσο σε κλαδικό και περιβαλλοντικό επίπεδο όσο και σε θέματα ανταγωνισμού.