Μήνυμα του Διευθυντή Προγράμματος
Αγαπητέ υποψήφιε,

Η απόφασή σου σχετικά με την επιλογή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που θα παρακολουθήσεις είναι εξαιρετικά σημαντική - κάτι για το οποίο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχει προνοήσει προσφέροντας μια σειρά από σύγχρονα, διεθνώς αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και κύρους. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι στην οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών -και όχι μόνο- το ΟΠΑ διεκδικεί σήμερα επάξια την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, ενώ δεν υπολείπεται σε τίποτα ακόμη και από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης -τουλάχιστον στους τομείς της ειδίκευσής του- αποδεικνύοντας διαρκώς τα επιτεύγματά του, τόσο σε καινοτομία όσο και σε έμψυχο δυναμικό. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου, μάλιστα, είναι το πρώτο στην Ελλάδα που το 1978 εγκαθιδρύει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη, επιβεβαιώνοντας και ενισχύοντας την πρωτοποριακή του δράση.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά (με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις)» είναι το πιο πρόσφατο από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος. Αξιοποιώντας τη διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία των αναγνωρισμένου κύρους Καθηγητών του όπως και των Καθηγητών άλλων Τμημάτων του ΟΠΑ αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, σε συνδυασμό με την από κοινού συνεργασία με υψηλόβαθμα και καταξιωμένα στελέχη από μεγάλους οργανισμούς με εξίσου σημαντική διδακτική δραστηριοποίηση, το Πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει υψηλής στάθμης μετεκπαίδευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά σε στελέχη που, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, αδυνατούν να διαθέσουν χρόνο για καθημερινή παρακολούθηση μαθημάτων - ωστόσο, επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους καλλιεργώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία τους.

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος σού δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξεις τις γνώσεις σου και να αποκτήσεις επιδεξιότητες που θα επιτρέψουν την ορθή αξιολόγηση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και, έτσι, την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές μας με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και όλα τα επιστημονικά εργαλεία προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι έχουμε κατορθώσει να αξιοποιήσουμε ένα ευρύ φάσμα από διδακτικές μεθόδους, οι οποίες έχουν εμπλουτίσει σημαντικά την εκπαιδευτική διαιδικασία: διαλέξεις, ανάλυση περιπτώσεων, ασκήσεις και επίλυση προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ.

Η αδιάλειπτη παρουσία αυτού του Προγράμματος όλα αυτά τα χρόνια και η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων μας μάς έχουν πείσει ότι έχουμε δημιουργήσει ένα μοναδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά που μπορεί να σε βοηθήσει άμεσα στο μέλλον σου, γι' αυτό σε προσκαλούμε να συμμετάσχεις σε αυτό και, εφ? όσον πληροίς τις προϋποθέσεις, να υποβάλεις την αίτησή σου.


Γιάννης Κατσουλάκος

 Καθηγητής
 Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών