Σε ποιους απευθύνεται


Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη (απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ) του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών οργανισμών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των ρυθμιστικών αρχών, κλπ) που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη, προσθέτοντας συγχρόνως αξία στον οργανισμό τους. Συνιστάται, επίσης, και σε στελέχη που βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης από μια θέση ή επαγγελματικό πεδίο σε κάποιο άλλο.Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου

Δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του Προγράμματος. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  Προπτυχιακές Σπουδές (αντικείμενο, βαθμός πτυχίου -όπως προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας- έτη ολοκλήρωσης κλπ).

  Εργασιακή Εμπειρία

  Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (κατοχή πτυχίου Proficiency, Advance, ή πολύ καλός βαθμός εξέτασης TOEFL/TOEIC/IELTS).

  Δύο (2) συστατικές επιστολές.

  Βαθμολογία GMAT, GRE (προαιρετική).Αριθμός εισακτέων


Ο αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετησίως ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 60 φοιτητές. Ο αριθμός αυτός μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.