Παρουσιάσεις Ομιλητών

Ελληνική Κρίση και Τραπεζικό Σύστημα
Γκίκας Α. Χαρδούβελης 
Integrating Risk Management in Accounting 
Γεώργιος Παπαδημητρίου
Εξελίξεις στην Αγορά και στο Ρυθμιστικό Περιβάλλον των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Banks, Credit Derivatives and Financial Stability 
Κωνσταντίνος Κάρρας
Εποπτικοί Κανόνες Κεφαλαιακής Επάρκειας 
Χαράλαμπος Κουρτίδης
Macroeconomic and bank-specific determinants of NPLs in Greece 
Δημήτρης Λούζης
Ρύθμιση Πρόσβασης στην Παραγωγή Μονάδων Χαμηλού Κόστους της ΔΕΗ: Ανάλυση Συνεπειών για την Ελληνική Αγορά 
Γιώργος Σταμούλης
Εξελίξεις Ρυθμιστικού Πλαισίου στις Τηλεπικοινωνίες. Αναζήτηση μιας Ισορροπίας 
Κωνσταντίνος Πλούμπης
Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά – Ο ρόλος του Ρυθμιστή 
Αλέξης Σπυρόπουλος
Μέτρηση Κινδύνου Ρευστότητα Τραπεζών σε Πλαίσιο Στοχαστικής Κυριαρχίας
Σπύρος Παγκράτης
Οι προοπτικές του ΔΕΣΦΑ στο νέο περιβάλλον της αγοράς φυσικού αερίου
Γεώργιος Παπαρσένος
Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική ανταγωνισμού: σε αναζήτηση νέων στόχων;  
Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος
Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας. Η «μετάλλαξη» των Μονοπωλίων; 
Γεώργιος Κουτζούκος
Ρυθμιστική Πολιτική και το φαίνομενο του "Στρώματος Νερού" στα τηλέφωνα
Χρήστος Γκενάκος