Μήνυμα από τον Διευθυντή
Το ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη λειτουργεί από το 1998 και είναι ένα από τα πρώτα Προγράμματα στην Ελλάδα που προσέφεραν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.), ενώ συνεχίζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των αγορών... περισσότερα
Σε ποιους απευθύνεται
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με Διοικητική, Οικονομική, Θετική ή Τεχνολογική κατεύθυνση. Είναι ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσελκύει φοιτητές με υψηλούς στόχους. Η αξιολόγηση... περισσότερα


Γενικές Πληροφορίες
To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το έτος 1998 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη  Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, κατά κύριο λόγο σε στελέχη... περισσότερα
Υποδομή
Πέραν των γενικότερων υποδομών τού ΟΠΑ, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει δύο επιπλέον σύγχρονα Εργαστήρια Η/Υ... περισσότερα

Σύλλογος Αποφοίτων

Νέα & Ανακοινώσεις

Αίτηση Υποψηφιότητας - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

100 Υποτροφίες ΙΚΥ - ΕΤΕ για σύνδεση μεταπτυχιακών σπουδών με την αγορά εργασίας